3.ca.22. I a l’estiu?

Resultado de imagen de imatges llibres estiu

A l’estiu, sol , platja, descans, amics, família, passejos, pel·lícules, migdiades, balls, festes….. i llibres!

Els que heu aprovat, ja sabeu que heu de llegir tot el que pugueu.

Els que heu suspès heu de refer els exercicis del bloc i els de les fotocòpies  que us vaig donar a final de curs. També heu de llegir el llibre corresponent a la segona avaluació si no el vàreu llegir de manera completa. Al mes de setembre heu de venir a fer l’examen.

 

2.ca.18. Les preposicions

 Quadre general

Febles (sense accent tònic) a, amb, de, en, per, per a.
Fortes (amb accent tònic) cap a, contra, des de, entre, fins (a), malgrat, pro, segons, sense, ultra, vers, envers, devers.
Locucions prepositives (procedents d’adverbis, gerundis o participis) a causa de, a favor de, a còpia de, a força de, a mitjan, a partir de, a través de, abans de, al costat de, arran de, dalt (de), damunt (de), darrere (de), davant (de), després de, dins/dintre (de), durant, en comptes de, enfront de, enmig de, entorn de, excepte, fora de, llevat (de), lluny de, mitjançant, per mitjà de, (a) prop de, quant a, sobre (de), sota (de), tocant a, tret (de), (a la) vora (de), etc.

Continue reading “2.ca.18. Les preposicions”

2.ca.13. Les aventures de Tom Sawyer. Què és un clàssic?

 

Aquesta setmana hem començat a llegir un llibre nou de trinca,  però que en realitat té molts anys, més de cent. Això sembla un contrasentit, però no ho és.

  1. Cerca la diccionari el significat d’aquest adjectiu i copia’l al quadern. Vigila bé d’apuntar totes les accepcions.
  2.  Escriu una llista de característiques que ha de tenir una obra per ser  considerada  un clàssic