3.ca.16 La variació lingüística


Imatge de rawpixelPixabay

Llegeix les fotocòpies que hem vist a classe i respon les preguntes següents per a dimecres que ve:

Presentació

1. Fes un mapa conceptual de la variació lingüística. Pots fer-ho al quadern o utilitzar la següent aplicació. Hi pots accedir amb el teu compte de Google.

https://coggle.it/

Mira com ha de ser un mapa conceptual: http://quadernsinteractiustram20.text-lagalera.cat/static/llibres/DEMO-P-5-L/MEDIES/P-TT08-00.pdf


2.Elegeix:

 1. Segons les característiques de cada parlant tendrem:
  • varietats funcionals
  • varietats geogràfiques
  • varietats socials, geogràfiques i temporals
 2. La variació lingüística pot ser:
  • funcional i geogràfica
  • funcional, geogràfica, social i temporal
  • temporal, geogràfica i social
 3. Segons quina sigui la situació de comunicació tendrem diferents:
  • dialectes
  • registres
  • temes


3. Indica si les afirmacions són vertaderes o falses.

1.Les varietats temporals poden ser generacionals o històriques.

2.La varietat generacional fa referència a la diferència entre els diferents gèneres literaris.

3.La varietat temporal històrica fa referència a la diferència entre un text sobre història i un text poètic.

4.L’argot és la parla d’un grup determinat, per tant forma part de les varietats socials.

5.El factors que determinen els registres són el grau de formalitat, el canal, la intencionalitat i el tema de què parlem.

6.Els registres més formals són l’estàndard i el literari.


4. Escriu dues diferències que defineixin el bloc català oriental i dues més que defineixin el bloc català occidental.

 

5. Contesta:

1.Per quina raó els textos dels mitjans de comunicació són en varietat estàndard?

2.Quines característiques tenen els registres formals? I els informals?

3.Quin és l’organisme que s’encarrega dels neologismes catalans?

4. Com definiries la varietat estàndard d’una llengua? Per a què serveix?

 

6. Digues a quin registre pertanyen els textos següents:

1.“Aquestes dues zones són degudes a un tipus de captura de les radiacions còsmiques per part del camp magnètic terrestre anomenat ‘ampolla magnètica’, el qual no deixa escapar cap partícula ionitzada”.

2.“Ei, que la tia és capaça de fotre una trucada al jefe del departament i s’ha acabat el bròquil”.

3.“El president del govern va rebre el seu homòleg australià el passat mes de juny al palau de justícia de la Moncloa.”

4.“Vós qui amb el mirar matau
matau-me, sols que em mireu.
Que més m’estim que em mateu,
que viure si no em mirau.”

 

7. Fes la següent activitat de barbarismes i copia’ls al quadern.

 

8.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s