3.ca.10 Pronoms febles: l’atribut i el complement predicatiu.

Apunts de l’atribut i del complement predicatiu

Fes les següents activitats per a dimecres.

1.Digues quina funció fan els adjectius en negreta. Si es tracta de Complements Predicatius, digues si es refereixen al subjecte o al CD.

a) Durant els mesos d’estiu les grans ciutats es queden buides.

b) Hem trobat l’Ernest molt canviat.

c) Esperaven tranquils la sentència del jutge.

d) En Josep es mostrava preocupat.

e) Hem anat al restaurant mexicà nou.

f) La presidenta ha adoptat una actitud inadequada davant el conflicte plantejat.

g) Ella cuida molt la seva figura artística.

h) El nen portava la camisa trencada.

i) El pare es conserva molt jove.

j) Ha penjat la cortina estampada.


2. Completa els enunciats de les oracions amb un atribut o predicatiu, segons correspongui.
-Els meus pares són…
-Aquest tren està…
-Tenia la jaqueta…
-No era gaire…
-El nadó dormia…

3. Digueu de les frases següents, quines porten Atr i quines CPred. Tot seguit substitueix aquests complements pel pronom feble que correspongui.
1. Na Lluïsa es va sentir molt enganyada.
2. Després de la broma que li heu fet, n’Alba està molt enfadada.
3. En Pere és massa impacient.
4. A partir d’aquell moment, en Rossend ja no es va sentir tan sol.
5. Quan està ennigulat, els nins sempre estan molt inquiets.
6. Amb aquelles condicions laborals, es trobava bastant angoixada.
7. Aquell dia el cel estava força assolellat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s