2.ca.08. El lèxic d’una llengua. Formació de paraules noves. Procediments.

romantic-games-scrabbling-

El lèxic d’una llengua. Formació de paraules noves. Procediments:

La major part de les paraules de les llengües són els mots patrimonials (les paraules patrimonials  són les paraules que han patit les modificacions pròpies de l’evolució de la llengua: Cathedra=cadira).

Quan necessitam mots nous hi ha diferents sistemes per crear-los i en alguns casos els manllevam d’altres llengües.

Manlleus: Paraules que s’incorporen d’altres llengües: xat, handbol…

Neologismes: Creats a partir dels sistemes que té la llengua per crear paraules noves. Aquests sistemes són:

 1. Cultismes : Els cultismes, o pseudoderivats, són paraules agafades més tard, directament del llatí o del grec: càtedra, calvície…
 1. Derivació: El procediment més productiu per crear paraules noves. Els mots derivats es formen afegint al lexema o radical una o més partícules anomenades afixos. Els afixos poden ser de diferents tipus, segons la posició que ocupen dins la paraula:
 • prefixos: davant el lexema: allargar, il·legal, exportar…

TRANS-: (d’un costat a l’altre) TRANSOCEÀNIC/ TRANSIBERIÀ…

A-: (negació) ASIMÈTRIC/ ANORMAL…

ANTE-: (abans o davant de) ANTEPOSAR/ ANTESALA…

ANTI-: (contrari) ANTÍTESI/ ANTIRÀBIC…

BEN-/ MAL-: (positiu/ negatiu) BENPENSAT/ MALDESTRE…

CON-: (companyia) CONTEMPORANI/ CONVIURE…

CONTRA-: (oposició) CONTRAOFERTA/ CONTRAMURALLA…

DES-: (contrari) DESFER/ DESPIETAT…

EX-: (a fora) EXPRESIDENT/ EXRECTOR…

IN-: (negació) INHUMÀ/ INÚTIL…

PRE-/ POST-: (anterior/ posterior) PREESCOLAR/ POSTELECTORAL…

PSEUDO-: (fals) PSEUDÒNIM/ PSEUDOMORFISME…

RE-: (reiteració) RENAIXEMENT/ RECREMAT…

SEMI-: (meitat) SEMICERCLE/ SEMICONSONANT…

TRANS-: (d’un costat a l’altre) TRANSOCEÀNIC/ TRANSIBERIÀ…

 • sufixos: darrere del lexema: allargar, cinquena, hivernenc… Són els més abundants. Indiquen:

Diminutius: -ET/A; -ELL/A; -Í/INA; -Ó/ONA (FILLONA/ FILLET…) -ET/A (REIET, BOTIGUETA); -ELL/A (PRADELL (prat petit)/ TORRELLA); -Í/INA (CORBATÍ/ PAPERINA); -OL/ONA (ESTANYOL/ BESTIOLA; -IM (PLUGIM);-ILL/-ILLA(CORDILL/ SABATILLA); -OI/-OIA ( CAMINOI, BONICOIA); -O/-ONA (CANTIRÓ/ CASONA)

Augmentatius: -ÀS/ASSA(COTXÀS/ CASASSA…); -OT/OTA (SABATOT, CAMISOTA) -ARRO/-ARRA (PEUARRO, VEUARRA);-ASTRE/-ASTRA (POLITICASTRE (mal polític), FILLASTRA).

Col·lectiu: -ALLA (canalla); -ATGE (fullatge); -ADA (costellada, cotxada); -AM (paperam); -EDA (arbreda); -AR/ -ERAR (canyar, oliverar); -AT (veïnat)

Lloc o conjunt: -AR; -EDA (FAGEDA/ PINAR…)

Ofici: -ER/ERA (cotxer,ferrer fornera); -ISTA (electricista) ; -AIRE (BOLETAIRE; -À/-ANA ( cirurgià, ciutadana)

Botigues i botiguers: -ERIA; -ER/A (FUSTERIA/ MERCERIA/ ADROGUER…)

Objectes o llocs: -ER/A; -AL; -IA (CENDRER/ RECTORIA…)

Virtuts, defectes, abstraccions: -OR; -ÚRIA; -EDAT/-ETAT; -ESA; -ÀNCIA, -ÈNCIA, -ITUD…(BLANCOR/ FOSCÚRIA/ FALSEDAT/ ESCASSETAT/ SAVIESA/ ABUNDÀNCIA/ ABSÈNCIA/ EXACTITUD/ BRUTÍCIA/ GROGOR/ NUESA/ VELLÚRIA…)

Gentilicis:-a/-ana: andorrà, …-enc/-enca: sabadellenc, …-ès/-esa: anglès, … -í/-ina: mallorquí, …

 • infixos: entre el lexema i el sufix: allargassar, caparrot… Són els més poc nombrosos: – AT-/ -ET-/ -OT: PEIXATER/ PARLOTEJAR… – ASS-/ -ISS-/ -OSS-/ -USS-: ALLARGASSAR/ BORRISSOL… – ISC-/ -USC-: PLOVISQUEJAR/ PEDRUSCALL…
 1. Composició: Consisteix a unir dos mots, que per separat tenen sentit propi, per crear-ne un de nou amb un significat únic i diferent. És un altre dels procediments que utilitza la llengua per formar paraules:

renta+plats: rentaplats, escura+dents: escuradents, fil+ferro: filferro

Els mots compostos es formen a partir de combinacions múltiples entre paraules de categories gramaticals diferents, a excepció de la combinació verb+verb:

ferrocarril, bocamoll, capgirar, parallamps, migdia, agredolç…

En alguns casos els mots compostos han de dur guionet:

 1. Si el primer element és un punt cardinal: nord-est, sud-africà.
 2. Són manlleus no adaptats:  dalai-lama…
 3. Compostos repetitius: txa-txa-txaping-pongziga-zaga….Passen a escriure’s sense guionet els compostos que no es consideren repetitius: a correcuita (abans: a corre-cuita), a matadegolla (abans: a mata-degolla).
 4. Si el primer element acaba en vocal i el segon comença per r-s- o x-penja-robespenya-segatpara-xocs.
 5. Els numerals (desenes-unitats/unitats-centenes): vint-i-cinc, dos-cents, trenta-dosena…
 6. Si el primer element té accent gràfic: ciència-ficció, déu-n’hi-do…
 7. Si el compost inclou símbols o números: omega-3, goma-2…
 8. Llevat d’alguns casos excepcionals, els compostos amb -o entre els elements s’escriuen sense guionet: audiovisualcardiovascularcatalanoaragonèsespaciotemporalfisicoquímicgrecollatíhistoricoartístichomosexualpoliticosocialsocioeconòmic.

Habilitació: Consisteix a canviar de categoria gramatical una paraula, cosa que implica un canvi de significat: La francesa que va venir a passar l’estiu duia sempre texans descolorits, unes Nike i menjava frankfurts.

Tipus:

Mots habilitats com a substantius:

 • Nom propi habilitat com a nom comú:
  • Antropònims: un miró, un dalí…
  • Topònims: un frankfurt, un priorat
  • Marques comercials: uns levis, unes nike, un túrmix…
 • Adjectiu habilitat com a substantiu:
  • Gentilicis: un anglès, un mallorquí…
  • Qualitats: un treballador, un savi…
  • Objectes i aparells: un diari, un obridor, una rentadora…
 • Verb habilitat com a substantiu:
  • Infinitius: el dinar, el sopar, l’anar i el tornar…
  • Gerundis: l’aprenent, l’amant, el sobrant…
  • Participis: un fet, un batut, una amanida…
 • Altres casos:
  • Un numeral: un trenta-set, el tercer…
  • Pronoms: el jo…
  • Adverbis: l’avui, l’ara…
  • Preposicions: la contra…
  • Conjuncions: el perquè, el però…

Mots habilitats com a adjectius:

 • Substantiu habilitat com a adjectiu: crema, llimona… (colors), ruc, bleda… (referint-se a persones), etc.
 • Verb (participi) habilitat com a adjectiuun llibre estripat, una muntanya nevada, el cafè molt…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s