2.ca.01. Repàs de sintaxi: la concordança

Corregeix els errors de concordança que trobis a les oracions següents. Hi ha una oració que no té cap mancança, quina?

  1. Sovint, m’adon que toca amb molta habilitat Els Pets.
  2. Avui dia, la vida formen la part essencial de l’ésser humans.
  3. Hi havien quatre persones a la reunió.
  4. Només m’encanta les flors.
  5. Falta tres permisos per obrir el local.
  6. Un grup d’alumnes varen organitzar una excursió.
  7. A en Jordi no li interessa els discos compactes.
  8. Em fascina els quadres d’art.
  9. Hi han tres al·lots jugant a futbol.
  10. ‘Saltar’ i ‘ballar’ és un verb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s