1.ca.10. Cròniques medievals. Llibre dels Feyts.

Com ja sabeu, les cròniques són obres subjectives de gran valor didàctic que pretenien donar constància dels fets, sempre oferint una bona imatge del monarca i justificant-ne les accions.


Llibre dels feyts

(Descripció, segurament idealitzada, de Jaume I)

I·lustració medieval rei Jaume

Aquest rei En Jacme d’Aragó fou el més bell home del món; que ell era major que altre home un pam, i era molt ben format i compli de tots els seus membres; que ell tenia molt gran cara i vermella i flamenca, i el nas llong i ben dret, i gran boca i ben feta, i grans dents belles i blanques que semblaven perles i els ulls variats, i bells i cabells rossos semblants de fil d’or, i grans espatlles, i llong cos i delgat, i els braços grossos i ben fets i belles mans, i llongs dits, i cuixes grosses, i cames llongues i dretes i grosses per llur mesura, i els peus llongs i ben fets i gint calçats. I fou molt ardit, i prous de les seves armes, i fort i valent, i llarg de donar, i agradable a tota gent i molt misericordiós, i tingué tot el seu cor i tota la seva voluntat de guerrejar amb sarraïns.

 

https://i1.wp.com/www.recercaenaccio.cat/wp-content/uploads/2008/09/080909-jaume-i-mallorca-180896.jpg

Continue reading “1.ca.10. Cròniques medievals. Llibre dels Feyts.”