1.en.05 Gender sterotypes

Images used in the  media to portray men and women are essential to build up our perception of gender stereotypes. Some brands have adopted new strategies such as challenging  gender stereotypes brand  themselves have contributed to build up. Building up women’s confidence and self esteem is part of their aim.

Always is a brand of sanitary pads. Therefore,  it is not difficult to guess what their target group is. Recently, it launched a campaign that went viral. Have a look at the video.  Do you think it is effective? Did it make you reflect? If you had been asked to run like a girl what would have been your answer?

Continue reading “1.en.05 Gender sterotypes”

1.ca.7. Poesia trobadoresca (2)

Hommage_au_Moyen_Age_-_miniature

 

 

Llegeix els textos següents i fes els exercicis de més avall.

 

TINC UN DESFICI, AI, INCLEMENT  (Comtessa de Dia)

Tinc un desfici, ai, inclement,

pel cavaller que m’ha servit.

Massa l’he amat, m’ha malferit,

vull que tothom en tingui esment.

Ara veig que sóc traïda

car no li he dat el meu amor.

Per ell jo visc en plany i enyor

en llit o quan vaig vestida.

Voldria haver-lo avarament

entre mos braços nu una nit.

Feliç seria en el meu llits

si jo li fos coixí plaent.

Més que Blancaflor, ferida

per Floris, cerco el seu favor,

car jo li ofreno cor i amor,

el seny, els ulls i la vida.

Oh bell amic ple de dolçors!

Quan us trindré vora el meu cor?

Si amb vós jagués,

quin bell deport!

Quin bes, el meu, més amorós!

Sapigueu que goig hauria

si us tingués en lloc del marit

sols que em juréssiu, penedit,

de fer ço que jo voldria.

  1. Explica el significat de cada estrofa.
  2. Assenyala les referències a l’amor carnal que apareixen al text.
  3. A quin gènere de la poesia trobadoresca pertany aquest poema?

 

CANÇONETA LLEU I BLANA (Guillem de Berguedà)

Cançoneta lleu i plana,
lleugereta i sense ufana.
escriuré de Mon Marquès,
traïdor de Mataplana,
que d’engany és ple i obès.
Ai, Marquès, Marquès, Marquès
que d’engany sou ple i obès.

Brindo, Marquès, per les pedres
de Melgur, prop de Someres,
On, de dents. vau perdre’n tres;
prô no essent les davanteres
es pot dir que no ha estat res.
Ai, Marquès, Marquès, Marquès
que d’engany sou ple i obès.

Vostre braç, pobreta biga,
té menys força que una figa
i el teniu bastant maImès;
si li feu fregues d’ortiga
el podreu tornar a dur estės.
Ai, Marquès, Marquès, Marquès
que d’engany sou ple i obès.

De vós, Marquès, qui es refia
no té amor ni companyia;
i ha de tenir ben après
que amb vós pot anar de dia,
prô de nit, ai! Res de res.
Ai, Marquès, Marquès, Marquès
que d’engany sou ple i obès.

Ben boig, Marquès, és qui es vana
de jeure amb vós sense b’rana
ni calces de cordovès’;
mai cap fill de cristiana
costums tan bruts s’ha permès.
Ai, Marquès, Marquès, Marquès
que d’engany sou ple i obès.

Després d’haver llegit aquest poema i d’haver-ne escoltat versions musicades,  fes els exercicis següents:

  1. Aquest poema parla del Marquès de Mataplana. Què li diu el poeta?
  2. A quin gènere pertany? Raona la teva resposta.

 

Continue reading “1.ca.7. Poesia trobadoresca (2)”

1.en.03 Let’s talk about people: describing, comparing, speculating and reacting.

This post will help you when you have to talk or write about a photograph or an image.

Have a look at David Mainwood’s presentation below. He’s the English teacher and a blogger, who made this excellent presentation that will surely help you improve your oral skills and face the oral exam with much more confidence.  Copy the useful language that appears in slide 28 and have it at hand. You can use the pics in David’s presentation or some others of your choice. The aim is to internalise the steps in picture description until it comes out naturally.  It will take you more than one try.  You have 18 slides to get you started.

Continue reading “1.en.03 Let’s talk about people: describing, comparing, speculating and reacting.”