1.ca.03. El text expositiu (2). Redacció

Redacta un text expositiu sobre les xarxes socials. Has de valorar els pros i contres, explicant les seves repercusions socials. També has de reflexionar sobre els aspectes negatius que pot tenir el seu ús. Pots seguir l’estructura següent:

  • Plantejament: introducció breu sobre l’ús de les xarxes socials en l’actualitat, amb explicació de les seves aplicacions principals.
  • Desenvolupament: exposició dels pros i contres d’aques- tes aplicacions, reflexió sobre possibles aspectes negatius del seu ús…
  • Conclusió: resum de les idees principals i conclusió.

— Recorda’t d’escriure cada idea en un paràgraf diferent i, després d’escriure la redacció, no t’oblidis de revisar-la.