3.ca.21. Els sintagmes. Funcions. La substitució pronominal.

Resultat d'imatges de pronoms febles

 1. Assenyala el SN subjecte i el SN predicat en les oracions següents. Digues de quin tipus de predicat verbal es tracta:
 1. a) Els gossos menjaven carn en un plat de plàstic.
 2. b) Els meus pares han comprat una televisió nova.
 3. c) La meva amiga sembla sueca.
 4. d) Plou cada dia.
 5. e) Na Marta envia flors a les seves àvies.
 6. f) Hem menjat un arròs molt bo en un restaurant de la costa.
 7. g) La cambrera està malalta.
 8. h) La Marta pensa en el seu destí.
 1. Subratlla els CD i digues si són definits, indefinits o neutres.
 2. a) La televisió no va poder retransmetre el partit de futbol.
 3. b) L’antena de televisió no recollia el senyal del satèl·lit.
 4. c) Un videoaficionat va aconseguir imatges del partit.
 5. d) Els diaris esportius de demà comentaran tot allò.
 6. e) Alguns testimonis aportaran molta informació a la policia.
 7. f) Aquests incidentsens recorden allò que va passar a l’estadi.

3. Substitueix tots els C.D. d’aquestes oracions i tendràs un model de substitució pronominal:
a) Estripen cartes.
b) Estripen papers.
c) Estripen els documents.
d) Estripen les pàgines.
e) Estripen els fulls.
f) Estripen tot allò que hi ha al calaix.
g) Estripen folis.
h) Estripen la instància.
i) Estripen cartons.
j) Estripen les cartolines.
k) Estripen el contracte.
l) Estripen revistes.

4. Omple els buits amb el pronom de C.D. corresponent:
a) Na Marta i na Marga l’any passat agafaven sempre el bus i ara ja no _________ agafen.
b) En Pep menja fruita per berenar però no _______ menja més en tot lo dia.
c) N’Ariadna compra samarretes i avui _______du una de vermella.
d) Avui hem fet un dictat i ara heu de copiar_______una altra vegada.
e) Miquell, no has duit els treballs a classe; porta______ dilluns!
f) No he fet totes aquelles feines que m’havia programat i ara ________ hauré de fer el cap de setmana.

5. Subratlla el CD i substitueix-lo per algun d’aquests pronoms febles: el, la, els, les (i variants).

 

 1. a) Regalarà el cotxe al seu fill gran.
 2. b) Doblegaré els papers per la meitat.
 3. c) Portava les ulleres al revés.
 4. d) Duia la perruca torta.
 5. e) Ha fet un petó a l’altre noi.
 6. f) Havíeu exigit els comptes.
 7. g) Renta els plats primer, si et plau

6Subratlla el CD i substitueix-lo pel pronom en (i variants, com n’, -ne, ‘n).

 

 1. a) Porta guix!
 2. b) Ha rebut moltes cartes d’amor.
 3. c) S’han negat a fabricar armament.
 4. d) En aquella paradeta venen braçalets.
 5. e) Hem comprat un parell d’enciams.
 6. f) L’oncle Albert també dissenya armaris.
 7. g) Vam haver d’encendre tres llumins.

7. Subratlla el CD i substitueix-lo per algun d’aquests pronoms: en/el, la… (i variants)

 1. a) Han imposat les seves lleis.
 2. b) Comprarem albergínies a la plaça.
 3. c) M’agradaria olorar aquests clavells.
 4. d) Si continuem així, perdrem clients.
 5. e) Amb aquest negoci no obtindrem gaires beneficis.
 6. f) Primer de tot cal coure el peix.
 7. g) Pintaven les parets de color verd.

8. Subratlla el CD i substitueix-lo pels pronoms ho/el (i variants).

 1. a) Faig allò.
 2. b) Defensarà el seu germà a peu i a cavall.
 3. c) Arrencà el rave sense gaire esforç.
 4. d) El batlle prometé que enjardinaria la ciutat.
 5. e) Està disposat a veure el ministre.
 6. f) Hem vingut per ajudar el teu gendre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s