2.ca.13. Les aventures de Tom Sawyer. Què és un clàssic?

 

Aquesta setmana hem començat a llegir un llibre nou de trinca,  però que en realitat té molts anys, més de cent. Això sembla un contrasentit, però no ho és.

  1. Cerca la diccionari el significat d’aquest adjectiu i copia’l al quadern. Vigila bé d’apuntar totes les accepcions.
  2.  Escriu una llista de característiques que ha de tenir una obra per ser  considerada  un clàssic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s