2.ca.13. Les aventures de Tom Sawyer. Què és un clàssic?

 

Aquesta setmana hem començat a llegir un llibre nou de trinca,  però que en realitat té molts anys, més de cent. Això sembla un contrasentit, però no ho és.

  1. Cerca la diccionari el significat d’aquest adjectiu i copia’l al quadern. Vigila bé d’apuntar totes les accepcions.
  2.  Escriu una llista de característiques que ha de tenir una obra per ser  considerada  un clàssic