1.ca.11. Ortografia. La ela geminada (L·L)

ela geminada

La l·l (ela geminada)

La ela geminada és un so originari del llatí representat per dues eles separades per un punt volat (l·l). Hi ha força paraules que s’escriuen amb aquesta grafia. Actualment la pronúncia ­habitual no marca d’una manera clara aquest so doble de la ela, i això fa que a vegades tinguem dubtes a l’hora d’escriure algunes paraules.
El fet que una paraula dugui ela geminada no està lligat a cap regla específica, ja que depèn de l’etimologia. En cas de dubte, has de consultar el diccionari. Et donem, però, unes pautes que poden ajudar-te.
S’escriuen amb l·l
Mots començats amb:
al·l: al·lèrgia, al·licient, al·lusió, al·ludir, al·lucinar, al·lot
il·l: il·lusió, il·legal, il·lès, il·luminar
col·l: col·legi, col·loqui, col·lapse, col·laborar, col·lecció, col·lega, col·locar
gal·l: gal·lès, gal·licisme
mil·l: mil·lenari, mil·lèsima, mil·límetre
sil·l: sil·logisme, síl·laba, sil·labari
Mots acabats amb:
-el·la: novel·la, aquarel·la, varicel·la, franel·la, mortadel·la, parcel·la
-il·la: goril·la, clorofil·la, tranquil·la, til·la, Camil·la
-il·lar: destil·lar, cavil·lar, vacil·lar, oscil·lar
-el·lir: impel·lir, expel·lir, repel·lir
Paraules emparentades amb d’altres que porten ll:
ampul·lós (ampolla) maxil·lar (maixella) flagel·lar (flagell)
coral·lí (corall) cancel·lar (cancell) mol·lície (moll)
lul·lià (Llull) fal·lible (falla) cerebel·lós (cervell)
axil·la (aixella) metàl·lic (metall) gal·linaci (gallina)*
cristal·lí (cristall) capil·lar (cabell) pel·lícula (pell)

 • La paraula al.lot i els derivats• Recorda que les paraules següents no duen l·l:
  alegria colònia elegància religió
  celebrar color galant revelar
  colador columna miler selecció
  colomar elaborar milió solució

• En una pronúncia molt acurada, el so de la ela i el de la ela geminada s’haurien de distingir.
És útil recordar l’ortografia de les paraules següents:
apel·lar el·lipsi intel·ligent pol·len
Avel·lí estel·lar interpel·lar pol·lució
bèl·lic excel·lent libèl·lula putxinel·li
Brussel·les fal·laç medul·la rebel·lia
cal·ligrafia fal·lera miscel·lània satèl·lit
cèl·lula hel·lènic mol·lusc sol·licitar
circumval·lació idil·li nul·la tranquil·litat
constel·lació imbecil·litat pàl·lid vel·leïtat
corol·la instal·lar paral·lel violoncel·lista
i els seus derivats.

EXERCICIS (al quadern)

1. Totes aquestes paraules s’escriuen amb l·l. Classifica-les en les caselles corresponents.

aquarel·la, oscil·lar, al·legoria, goril·la, apel·lar, síl·laba, il·lustrar, col·loqui, al·leluia, bèl·lic, Brussel·les, cal·ligrafia, vacil·lar, il·legal, mil·lenari, cristal·lí, al·lucinar, il·legible, col·laborar, al·lèrgia, caravel·la, destil·lar, pupil·la, el·lipse, il·legítim, col·locar, mil·lèsim, cèl·lula, al·licient, il·lès, excel·lent, instal·lar, franel·la, col·lega, til·la, novel·la, col·legi, mil·límetre, pel·lícula, metàl·lic, nul·la, pàl·lid, tranquil·la, mortadel·la, col·lecció, mil·ligram, il·lícit, il·limitat, col·lecta, varicel·la, paral·lel, pol·len, penicil·lina, il·lògic, col·lectiu, intel·ligent, il·luminar, interpel·lar, medul·la, il·lusió, violoncel·lista, rebel·lar-se, passarel·la.

Comencen amb

al·l:
il·l:
col·l:

gal·l:
mil·l:
sil·l:
Mots acabats amb:
-el·la:
-il·la:
-il·lar:
-el·lir:

 

Altres:

 

 

2. Omple els buits amb una L o amb una L·L:

 1. És difícil trobar so__ució a aquest problema.
 2. Ce__ebrarem com cal la Festa Major.
 3. Una mo__ècula és un agregat d’àtoms, enllaçats entre ells químicament, que és elèctricament neutre.
 4. Has de saber que això que vols fer és i__egal.
 5. Ara es dedica a fer classes de re__igió.
 6. M’agrada molt aquesta aquare__a.
 7. La paraula casa té dues sí__abes.
 8. Té una a__èrgia molt forta i no es troba bé.
 9. A classe de ciències naturals avui hem parlat de la cè__u__a.
 10. No facis tard al co__egi.
 11. Aquest producte no està ben e__aborat.
 12. La se__ecció catalana va fer unbon paper.
 13.  Va ser un esclat d’a__egria co__ectiu.
 14.  No van poder sufocar aquella rebe__ió.
 15.  No domina gaire el tema cu__inari.
 16.  No m’ha agradat gaire la pe__ícula.
 17.  Es banyava sempre en aquella ca__a.
 18.  Fa co__ecció de segells.
 19.  On has co__ocat el llibre?
 20.  Això no té cap a__icient per a mi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s