1.ca.9. Ortografia. Les consonants: La H

 

images

La H ( hac) és una lletra muda. Això vol dir que no representa cap so, excepte alguns casos de paraules provinents de l’anglès. D’entrada, hem de dir que no existeix cap regla ortogràfica fixa sobre com utilitzar-la, de manera que ens haurem de guiar per l’atenció i la memòria.

De vegades coincideix amb els mots corresponents en castellà, hàbil, hotel, hospital, especialment quan són mots cultes: adherir, coherència, hemorràgia…

D’altres, els mots no coincideixen en l’ús de la hac en les dues llengües:

Avui, cacauet, coet, orfe, orxata, ous.. no s’escriuen amb hac; en canvi, paraules com hivern, subhasta, harmonia… s’escriuen amb hac.

1. Omple els buits amb h quan calgui:

_____armonia

des_____odorant

sub_____asta

______erba

______armilla

ex_____òtic

______armònica

______ostessa

mal______umorat

______orxata

_______euga

co______et

2. Completa els mots següents afegint, si cal, la lletra h a l’inici de la paraula:

_______eura

des_____ora

ex_______umar

_______am

______em vingut

______em pentino

..ou

..armònica

..otel

..emorràgia

..orxata

..emicicle

..elicòpter

..ostal

..ipopòtam

..éreu

..orfe

..ereu

..eura

..oratge

..umilitat

..ostatjar

..àvid

..error

..àbit

..orror

..evito

..ort

..abito

..or

..ola

..am

..issar

..amb

..ovari

..om (arbre)

..ermità

..om (algú)

..ivern

..aura

..exàgon

..aurà

3. Completa els mots següents afegint, si cal, la lletra h enmig de la paraula:

ad..erir

en..orabona

sub..asta

al..ora

ex..alar

men..ir

ex..ili

pro..ibir

ex..uberant

in..epte

ex..aurit

in..àbil

ex..ibició

ex..aminar

ex..orbitant

in..alació

ve..icle

ca..òtic

caca..uet

re..üll

co..et

tot..om

co..esió

Sa..ara

infra..umà

sa..üc

ta..üt

pe..üc

ben..aurat

ve…icle

mal..aurat

ex…umar

4. Emplena els buits amb o, ho, oh!, segons correspongui:

Tot això, ___ ___ traslladem ara, ___ ens ___ haurem d’endur després amb la camioneta. ___, mira que ha fet la teva filla: ___ ha embrutat tot amb les pintures de l’escola.
___ caixa, ___ faixa.

149

Intermedi Unitat 9 ________________________________________________________________ 5. Emplena els buits amb a o ha, segons correspongui:

Encara no ___ anat ___ la perruqueria, la tieta?
Ara no sé si ___ sortit ___ comprar o si ___ pujat ___ la terrassa.
Vostè ___ de dirigir-se ___ la secretaria i donar ___ la secretària tot el que ___ portat aquí. Estic acostumat ___ anar ___ dormir cap ___ les dotze de la nit.
Què ___ estat, això? S’___ sentit un soroll que ___ arribat fins ___ la cuina.

6. Emplena els buits amb em, amb o hem, segons correspongui:

1. La professora _____ diu que tots _____ aprovat _____ un set.
2. _____ sembla que _____ d’anar-hi tots _____ autocar
3. ___ de pensar alguna cosa més per sopar. ____ el pa ___ tomàquet no n’hi ha prou. 4. _____ dit cinquanta vegades que no es pot córrer per aquí _____ sabates!

7. Emplena els buits amb eh o he, segons correspongui:

1. _____! Nois, veniu que veureu el regal que _____ comprat per a l’Agnès! 2. Jo no _____ dit que tu hagis mentit, _____?
3. No, _____! No paguis que ja _____ pagat jo abans.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s