1.en.06 People on the move: Talking about Migrations

migration

Hi everyone! We’ve been travelling together since the beginning of the school year, haven’t we?  However, here we are  again, on the move, forced to pack. This time for a different reason, not just for pleasure. Unfortunately, current news are an endless source of information about people who are forced to leave their countries and settle elsewhere. News about people trying to reach Europe keep on hitting the headlines.

Continue reading “1.en.06 People on the move: Talking about Migrations”

1.ca.9. Ortografia. Les consonants: La H

 

images

La H ( hac) és una lletra muda. Això vol dir que no representa cap so, excepte alguns casos de paraules provinents de l’anglès. D’entrada, hem de dir que no existeix cap regla ortogràfica fixa sobre com utilitzar-la, de manera que ens haurem de guiar per l’atenció i la memòria.

Continue reading “1.ca.9. Ortografia. Les consonants: La H”