1.ca.04. Les llengües d’Europa (3)

llengues-origen

  1. Feis un resum per parelles de tota la informació que hem anat recopilant sobre el tema. Abans, heu de fer un esquema i saber exactament quina informació és important.
  2. Cada un de vosaltres triarà una llengua europea i en cercarà  informació. Amb apuesta informació preparareu un petit treball que exposareu a classe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s