3.ca. 18. El verb (2)

 

petxines.jpg

 

A. Completa les oracions escrivint el verb indicat en la forma de present que toqui.

1. Tu reculls petxines; però nosaltres __________ algues.

2. Vosaltres escolliu en Gerard, però jo __________ en Pere.

3. Vosaltres no hi introduïu canvis, però jo sí que n’hi ______________ .

4. Nosaltres primer bullim les patates; però tu primer ________ el brou de la sopa.

5. Nosaltres no prometem res; en canvi, tu ______________ la lluna en un cove.

6. Jo no el decebo pas. Cal que vosaltres tampoc no el ___________________ .

7. Jo no interrompo mai cap conversa. Tu no n’______________ mai cap, oi?

8. Admeto que no sempre l’encerto; però cal que vosaltres també ho _______________ .

9. Jo només ___________ el botó blau. Compte! No en premeu cap altre!

10. Tu, que ja no pots, t’ _________ a collir papers? No: que ens ajupim els joves a collir-los!

11. Si l’Andreu no em __________ , com vols que em convenci en Ramon?

12. Encara que vosaltres no compliu aquest requisit, jo sí que el _______________ .

13. Abans m’espremia una taronja cada matí, però ara no me n’ ______________ cap. 14. Jo admeto les condicions, encara que vosaltres només les _____________ a mitges. 15. Tot i que jo us interrompo sovint, vosaltres no m’ ______________ mai. És veritat. 16. Els empenyeu amb compte, tal com l’Ester els _____________ .

17. L’Anna i jo recollirem els paquets demà, però tu ______________ -los aquest mateix matí.

18. Quan vosaltres cobriu bé les necessitats, jo només les _____________ a mitges.

19. Tu recorres a un detectiu, mentre que nosaltres _______________ als mossos.

20. No sé si abans ocorrien tantes desgràcies; però el que és ara n’ _____________ moltes.

21. Em pensava que pertanyia a la Jèssica i ara sé que ___________ a la Jamila.

22. Abans concebien cada rucada! Ara ______________ plans al·lucinants.

23. Vosaltres us ressentiu de tots els cops, però jo no em ____________ de cap patacada. 24. No conceps un món millor? Doncs nosaltres si que en ______________ un de millor. 25. Sempre amania l’enciam amb oli bo, però ara l’ _____________ amb el que puc.

26. No admeto cap errada, encara que vosaltres n’ ______________ alguna de tant en tant.

27. Abans tossia molt, però ara mateix ja no ______ pas gaire.

28. El peu li feia molta pudor. Sí, li pudia molt i ara com ara encara li ______ una mica.

29. Encara que m’estrenyia força el cinturó, ara ja no m’ _____________ tant.

30. Quan feia calor la fruita es podria aviat, però ara, tot i la fresca, encara es __________

 

B. Ompliu els buits que trobeu en les frases següents amb la forma adequada dels verbs que teniu entre parèntesis.

a. Jo el que no _________________ (VOLER) és que _________________ (SER) tan malpensat, has de confiar més en les persones.

b. T’ho comunic  perquè ________________jo ( CREURE) que és millor que tu també ho _________________ (SABER).

c. Per molt que hi ____________________ (INSISTIR), jo no et ____________________ (FER) cas!

d. _________________ (RESPONDRE) aquestes barbaritats, no m’estranya gens que hagin  _________________ (TRAURE) un zero a l’examen.

e. Fa temps que el valor de la moneda nacional està _________________ (CAURE) cada vegada més; el govern encara no ha _________________ (PODER) fer res per evitar-ho.

f. El diumenge passat, quan ___________________ (ACABAR) el partit, nosaltres ___________________ (TORNAR) a casa decebuts.

g. Fa hores que t’estic ___________________ (DIR) que no he sigut jo el qui ha ___________________ (DESTRUIR) el teu castell d’arena!

h. Jo ho ___________________ (FER) tan bé com puc. Ara, si no vols que ho ___________________ (FER), m’ho dius.

i. El professor ens ha dit que no ___________________ (VOLER) que ___________________ (PARLAR) a classe.

j. Abans, el meu fill no em ___________________ (DIR) mai la veritat, però ara sí que me la ___________________ (DIR).

k. El cap ens ____________________ (AGRAIR) sempre els nostres esforços, i així nosaltres ____________________ (PRODUIR) més.

l. Son pare volia que Mar ____________________ (REBRE) una educació progressista per tal que, de gran, ____________________ (SABER) prendre les seues pròpies decisions.

m. Digueu-li que ___________ (ESCRIURE) a l’editorial i __________ (ACONSEGUIR) que li publiquen l’article.

n. No ________________ (DIR) mentides als teus amics, o al final no et ________________ (CREURE) ni una paraula.

o. Joan _______________ (TRANSMETRE) energia positiva a tot aquell que se li_______________ (ACOSTAR).

p. Si no ______________ (RIURE) tan fort no et ____________ (MIRAR) així.

q. Fa temps que no el ______________ (VEURE), ______________ (SUPOSAR) que deu estar molt ocupat.

 

C. Ompliu els buits que trobeu en les frases següents amb la forma adequada dels verbs que teniu entre parèntesis.

a. Està ________________ (APRENDRE) anglés des dels catorze anys, i encara no el parla gaire bé.

b. Encara no he ________________ (REBRE) la teua carta.

c. Sempre que ________________ (FER) la teva feina  bé, no m’importa que ________________ (SORTIR) una mica abans.

d. El teu fill ha ________________ (SER) molt bon al·LOT: tota la vesprada ha ________________ (SEURE) en aquesta butaca i no ha mogut gens de gresca.

e. Abans, quan al poble ________________ (VEURE) algun foraster, sempre ho comentàvem.

f. Li han aconsellat que _________________ (RECÓRRER) contra la sentència abans del dia 20.

g. ________________ (TREURE) els bitllets abans del dia 15, ens estalviarem un cinquanta per cent del preu.

h. Mentre jo estudio,  ma mare ____________________ (COSIR) i mon pare va a l’hort i ____________________ (COLLIR) fruita per al sopar.

i. ____________________ (CÓRRER) molts perills i ____________________ (RESOLDRE) tres enigmes, el nostre heroi va aconseguir per fi la mà de la princesa.

j. No us ____________________ (CREURE) res del que us diu aquest pallasso: ____________________ -me (CREURE) a mi!

k. En aquest concurs, ____________________ (RESPONDRE) només quinze preguntes, podeu guanyar cinquanta milions de pessetes! l.

S’ho ha ____________________ (MERÉIXER), tot el que li ha passat, per fava!

m. Les meues idees les he ____________________ (MANTENIR ) sempre.

n. M’han ___________________ (EXCLOURE) de la llista dels premiats.

o. Escolteu: no ________________ (BEURE) d’aquesta font, ________________ (BEURE) d’aquella d’allà, que us agradarà més.

p.  La televisió ha ____________________ (DIFONDRE) la notícia, però després s’ha sabut que era un rumor fals.

q. Els meus xiquets em preocupen molt perquè ____________________ (TOSSIR) contínuament.

r. Les botigues d’aquest carrer han ____________________ (ROMANDRE) tancades un parell de dies per les obres del metro.

s.  Recordeu: si voleu quedar bé en el sopar, no ____________________ (TRAURE) el vi blanc; ____________________ (TRAURE) aquell vi negre que teniu guardat.

t.  ____________________ (VIURE) uns anys a l’estranger s’ ____________________ (ENTENDRE) millor la diversitat de maneres de ser i de pensar.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s