3.ca.17. El verb (1)

IMG_6382.JPG

El verb és la classe gramatical que informa sobre les accions, estats o processos del subjecte. Ex.: Els nens juguen a pilota. L’ambient està carregat. El cadell ha crescut.

Un verb està format pel lexema o arrel que no varia i expressa el significat ( tu estim-) i la terminació o desinència, que varia i està formada per morfemes verbals que indiquen la persona, el nombre, el temps, el mode i l’aspecte (estim-es) Sintàcticament: el verb és el nucli del predicat i determina els complements que l’acompanyen. Ha de concordar en nombre (singular o plural) amb el subjecte (El nen plora/ Els nens ploren).

Els morfemes verbals són de:

 • Persona: 1a sg. jo / 2a sg. tu /3a sg. ell-a // 1a pl. nosaltres /2a pl. vosaltres / 3a pl. ells-es.
 • Nombre: singular o plural
 • Temps: expliquen el moment en què es realitza l’acció: present(ara), passat(abans), futur (després), condicional (es pot fer o no). Pel que fa als temps, distingim entre: temps simples (formats per un sol mot- cantem) i temps compostos (formats per l’auxiliar haver i el participi del verb- hem tornat)
 • El mode:

- Indicatiu: expressa un fet real: Va fer un bot.

–  Subjuntiu: expressa un desig o una possibilitat: No vol que hi entri ningú.
–  Imperatiu: expressa una ordre: Fes un pastís.

 • L’aspecte:
  - L’aspecte verbal imperfectiuAlgunes formes expressen una acció inacabada, que està en procés, és a dir, no indiquen el moment en què comença ni en què acaba l’acció: jugava
  (= encara no havia acabat de jugar).

- L’aspecte verbal perfectiuEn canvi, d’altres formes ens presenten una acció ja acabada: havia jugat (= l’acció de jugar ja estava acabada).

 • Les formes impersonals no tenen morfema de persona; són l’infinitiu, el gerundi i el participi- fer les maletes; anant per la carretera; trobats al riu).
 • Les conjugacions són tres. Cada verb es conjuga seguint un dels tres models que es classifiquen segons la terminació de l’infinitiu. Els verbs poden ser de tres conjugacions.

- Primera conjugació, l’infinitiu acaba en –ar: cantar, saltar, …
- Segona conjugació, l’infinitiu acaba en –re/-er: beure, témer, …
- Tercera conjugació, l’infinitiu acaba en –ir: sofrir, cosir, …

 • Segons si segueixen o no els models de conjugació, hi ha: els verbs regulars (segueixen els models) o els verbs irregulars (no segueixen els models de conjugació).
 • Model de conjugació:

 

IMG_6393

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s