1.ca.3. La família, quin embull!

img_5183

Hem començat a treballar la descripció de persones i hem vist que en podem dir moltes coses; podem parlar de com som per defora i de com som per dins, què ens agrada fer i què detestam, à què ens dedicam, etc. Per dur a terme aquests textos utilitzar tota classe de mots, però necessitam, especialment, obrir els calaixos on guardam els substantius i els adjectius.

Avui treballarem el vocabulari del camp semàntic de la família.

1. Escriviu una definició per a cada un d’aquests substantius:

avi:

pare:

germana:

cosí:

padrina:

padrina jove:

cunyat:

sogra:

nét:

nebot:

oncle:

marit:

2.  Coneixeu altres paraules d’aquest camp semàntic que no siguin a la llista? Quines?