1.ca.5. Els substantius. Gènere i nombre.

leon y leona

El gènere i el nombre

Morfològicament, el substantiu és una categoria flexiva, que està composta per un lexema al qual afegim morfemes de gènere i nombre:

nin+a nin+es

nin+s

A. El gènere

El gènere és un tret característic del substantiu: tots els noms són o masculins o femenins. Ara bé, el gènere és arbitrari, és a dir, en la majoria dels noms no es refereix a diferències de sexe. Són pocs els noms que tenen una forma per al masculí i una altra per al femení: home/dona, cavall/ egua, forner/fornera, lleó/lleona……. Continue reading “1.ca.5. Els substantius. Gènere i nombre.”

1.ca.4. Els substantius: Definició i tipus.

 

img_5193

Hem obert el calaix dels substantius i hem estudiat què són, com són i com els utilitzam. Per tal de repassar tot el que hem treballat aquests dies a classe, feis aquests exercicis:

1. Escriu una definició de substantiu:

2. Escriu tres exemples per a cada un dels tipus de substantiu:

comú:

propi:

concret:

abstracte:

individual:

col·lectiu:

3. Subratlla els noms del fragment següent:

Tenia la taula de treball a la finestra que donava al carrer: El meu camp visual era limitat per la casa d’enfront, i la finestra del tercer pis corresponia exactament amb la meva. Les persianes eren pintades de verd, hi havia geranis a l’ampit i un ocell en una gàbia que mai no vaig sentir cantar i que un dia va fugir -una veïna ho explicà, cridant des de la finestra, a la meva portera-. Una tarda vaig veure baixar llits, cadires, taules, un piano. Els veïns d’enfront devien canviar de casa. Jo mirava distret com aquells mobles es gronxaven en el buit a l’extrem d’una corda. Els crits dels homes que els carregaven a la conductora i els primers símptomes d’una primavera precoç m’emperesien l’esperit i m’impregnaven d’aquella melangia arrossegadissa que a dinou anys provoquen les coses.

MERCE RODOREDA • Contes

1.en.05 My town, my neighbourhood, my home

  Have a look at the photos. Can you identify what these places are?

santa-catalina     plaza-madrid     jaume-iii

Let’s start by talking about your street & neighbourhood.

  1. What street do you live in? Is it a long or a short street? Narrow or wide?
  2. What businesses, facilities, buildings, … are there?
  3. What neighboourhood is it in?
  4. Is there any special place near your home you like specially?

Continue reading “1.en.05 My town, my neighbourhood, my home”

1.mus.03 Imagine

One of the most famous songs by John Lennon.

Exercices:

  • Play the song with the recorder
  • Who is the woman in the video?
  • What is the song about?
  • Which tempo word can describe the performance?
  • Which note or rest don’t appear in your music sheet?
  • Search some information about John Lennon

1.ca.3. La família, quin embull!

img_5183

Hem començat a treballar la descripció de persones i hem vist que en podem dir moltes coses; podem parlar de com som per defora i de com som per dins, què ens agrada fer i què detestam, à què ens dedicam, etc. Per dur a terme aquests textos utilitzar tota classe de mots, però necessitam, especialment, obrir els calaixos on guardam els substantius i els adjectius.

Avui treballarem el vocabulari del camp semàntic de la família.

1. Escriviu una definició per a cada un d’aquests substantius:

avi:

pare:

germana:

cosí:

padrina:

padrina jove:

cunyat:

sogra:

nét:

nebot:

oncle:

marit:

2.  Coneixeu altres paraules d’aquest camp semàntic que no siguin a la llista? Quines?

1.ca.2. Cada mot al seu lloc!

 

IMG_5148.PNG

A quin calaix ho de de desar?

Totes les paraules que hi ha en el diccionari caben en vuit “calaixos” segons la categoria verbal a la qual pertanyen. Segur que has sentit parlar de substantius, adjectius, pronoms, determinants, etc. Ara repassarem aquests conceptes i al llarg del curs aprofundirem en algunes d’aquestes categories.
1. Copia aquesta calaixera al teu quadern i mira de col·locar cada paraula al calaix que li correspon:

casa, menjava, de, veloçment, i, jo, aquest, simpàtic, París.

Recorda que totes les paraules de la llengua poden classificar-se segons la seva categoria verbal.